Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wąsiewicz Marian

Marian Wąsiewicz

ur. w 1947 roku w m. Polowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022
Biogram
W latach 1980-1989 należał do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Tworzył struktury Związeku na szczeblu gminnym i wojewódzkim, pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Białej Rawskiej. Prowadził dokumentację oraz brał czynny udział w pracach Związku i akcjach protestacyjnych. 
W okresie stanu wojennego jak i po jego zakończeniu w związku z powyższą działalnością był wielokrotnie zatrzymywany przez MO. Ponadto zajmował się kolportażem ulotek, a także organizował zebrania informacyjne dotyczące NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków