Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jurczyk Genowefa
Genowefa Janina Jurczyk
ur. w 1944 roku w m. Dratów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Genowefa Janina Jurczyk prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1986. Była aktywną działaczką podziemnego NSZZ ,,Solidarność” i kolporterką materiałów bezdebitowych.
Po tym, jak w 1981 roku internowano jej męża, Mariana Jurczyka,  zorganizowała we własnym mieszkaniu wiele spotkań działaczy nielegalnej ,,S’’. Dla rodzin osób internowanych przekazywała paczki żywnościowe oraz informacje. Pomagała mężowi w koordynowaniu działań opozycji i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe.
W związku z działalnością opozycyjną była wielokrotnie przesłuchiwana, a w jej mieszkaniu dokonywano rewizji. Do 1986 r. była pod stałą obserwacją ze strony szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków