Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Badurska Eulalia
Eulalia Maria Badurska
ur. w 1929 roku w m. Gorzków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Eulalia Badurska, ekonomistka, pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku (od 1982 r. na wymuszonej emeryturze), prowadziła działalność opozycyjną w latach 1978-1989.
Od 1978 r. była współpracowniczką Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Po sierpniu 1980 r. współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w gdańskim magistracie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. została zmuszona do odejścia na emeryturę. Udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby podziemnych struktur „Solidarności”. Działała jako kolporterka oraz publicystka prasy niezależnej (m. in. „Poza układem”, „Orlik”). Od 1989 r. prowadziła jawne biuro „Solidarności Walczącej” w Trójmieście.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Solidarność Walcząca, Oddział Trójmiasto 1982-1990

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN