Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czekaj Hanna

Hanna Małgorzata Czekaj

ur. w 1955 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Pracownik Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, była członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w swoim miejscu zatrudnienia oraz członkiem redakcji „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej”. W związku z toczącym się w 1981 r., śledztwem w sprawie publikacji ukazujących się w biuletynie, przedstawiono jej zarzuty, że w maju i czerwcu  1981 r. jako odpowiedzialny członek redakcji Biuletynu Informacyjnym NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej, działając wspólnie z innymi osobami zamieściła w biuletynach rysunki i artykuły godzące w ustrój PRL i przywódcę Związku Radzieckiego. Śledztwo w części dot. Pani Hanny Czekaj zostało umorzone w dn. 02.10.1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pani Hanna Czekaj ukrywała się, jednak została zatrzymana w dn. 06.01.1982 r. w Bielsku Białej. Początkowo przebywała w areszcie KMMO w Żywcu następnie w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Grochów, skąd w dn. 15.01.1982 r. została przetransportowana do Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapi, gdzie prowadziła głodówkę. W dn. 19.06.1982 r. Pani Hanna Czekaj została zwolniona z internowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • http://www.encysol.pl/wiki/%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87_Ziemi_Pu%C5%82awskiej%E2%80%9D_(1980-1981)