Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tałasiewicz Marek
Marek Jan Tałasiewicz
ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Marek Tałasiewicz – absolwent Instytutu Politechnicznego w Charkowie (1967), doktor nauk technicznych (1978). W grudniu 1970 r. wziął udział w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Pełnił funkcję członka straży strajkowej w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno – Badawczym Przemysłu Okrętowego. Następnie w sierpniu 1980 r., był współorganizatorem strajku okupacyjnego na terenie Politechniki Szczecińskiej, w Instytucie Okrętowym. Tam też był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność”. 
Od września 1980 r. należał do NSZZ ,,Solidarność” oraz wchodził w skład Komitetu Zakładowego NSZZ ,,S” na Politechnice Szczecińskiej. W 1981 r. zaczął pełnić funkcję członka Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, członka Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie oraz delegata na I Wojewódzki Zjazd Delegatów. Ponadto należał do szczecińskiego Przymierza Społecznego ,,Odrodzenie”, stawiającego sobie za cel udział społeczeństwa w sprawowaniu władzy przez samorządy, pluralizm, swobodne głoszenie programów i idei.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 grudnia 1981 r., wziął udział w strajku okupacyjnym na Politechnice Szczecińskiej. W latach 1982-1989 wraz z Władysławem Lisewskim, Jackiem Saukiem, Longinem Komołowskim należał do nieformalnej grupy działaczy podziemia. 
Po internowaniu w sierpniu 1982 r. Janusza Szabana, zajął się wraz z Danutą Kaczanowską redagowaniem ,,Biuletynu Informacyjnego Solidarność”, związanego ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Ponadto redagował pismo ,,Komunikat” – Obywatelski Komitet Porozumiewawczy ,,Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. Ostatni numer pisma powstał 25.05.1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności