Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kraj Stefan
Stefan Kraj
ur. w 1957 roku w m. Bieliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był działaczem związku NSZZ „Solidarność”, członkiem Komitetu Strajkowego. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został powołany na trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej do JW. 3466 w Czerwonym Borze. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów