Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kraszewski Tomasz

Tomasz Kraszewski

ur. w 1964 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 1979 roku w Puławach. Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich współtworzył Konfederację Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży), w ramach których prowadzono samokształcenie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. Tomasz Kraszewski był bardzo zaangażowany w prowadzone w ramach tej pomocy dla „S” akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. Uczestniczył także w organizowaniu zbiórek i pomocy rodzinom internowanych. Był również współredaktorem i drukarzem wydawanego od lutego 1982 r. pisma młodzieżowego „Kret”.  Ponadto uczestniczył w druku pisma „Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Ziemi Puławskiej. 13.07.1982 r. podczas akcji plakatowej Tomasz Kraszewski został zatrzymany i przy próbie ucieczki pobity przez funkcjonariuszy. Po przeprowadzonych przeszukaniach osoby i mieszkania Tomasza Kraszewskiego został on 14 lipca aresztowany i sadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Po zwolnieniu z aresztu w dniu 21.07.1982 r. nie zaniechał działalności podziemnej kontynuując ją pod przykrywką Towarzystwa Przyjaciół Puław, które pod przewodnictwem zwolnionej z I LO im. Czartoryskich nauczycielki Izabelli Bronikowskiej, skupiało opozycyjną inteligencję puławską. W ramach TPP wykonywał zdjęcia dokumentujące działalność „S”, a także o tematyce historycznej i patriotycznej. Wiele z tych zdjęć zakwestionowano podczas przeszukania w domu T. Kraszewskiego w 1986 r. Z powodu swej działalności Pan Tomasz Kraszewski był wielokrotnie zatrzymywany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego domu dokonywano przeszukań. Formą represji wobec Pana Tomasza Kraszewskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 r. na 2 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016