Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sitarz Stanisław

Stanisław Sitarz

ur. w 1956 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W latach 80. pracował w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w podziemną działalność związkową. Brał udział w nieoficjalnych spotkaniach i dyskusjach związkowych, organizowanych na terenie zakładu pracy w przydzielonym mu pomieszczeniu służbowym, kolportował nielegalne wydawnictwa, pomagał zbierać dary dla internowanych w stanie wojennym. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych oraz manifestacjach ulicznych i pielgrzymkach ludzi pracy organizowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1988-1989 był silnie zaangażowany w odbudowę struktur „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków