Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Raba Zygmunt
Zygmunt Raba
ur. w 1936 roku w m. Strusów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet – Unia” w Grudziądzu oraz był członkiem Zarządu Regionu Grudziądz NSZZ „Solidarność”.  Został internowany w ramach operacji kryptonim „Jodła”  13 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji nr 131/81/62, wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Został zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 131/81/137 w dniu 30 marca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN