Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bednarz Witold

Witold Włodzimierz Bednarz

ur. w 1944 roku w m. Drawsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Witold Włodzimierz Bednarz swoją działalność opozycyjną rozpoczął w latach 80., angażując się w organizację podziemnych struktur „S” w Kostrzynie. Od kwietnia do grudnia 1983 r. należał do grupy nadawczej gorzowskiego „Radia Solidarność”. Za przynależność do nielegalnych struktur organizacyjnych i realizowanie audycji radiowych przy użyciu aparatu nadawczego posiadanego bez zezwolenia, został aresztowany w dniu 17.12.1983 r. i osadzony od 3.01.1984 r. do 11.05.1984 r. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. został w dniu 9.05.1984 r. skazany na 1 rok 4 miesiące pozbawienia wolności. Zwolniony na mocy amnestii w dniu 11.05.1984 r. 
Po wyjściu z aresztu Pan Witold Bednarz kontynuował działalność opozycyjną w ruchu wydawniczym. Zajmował się drukowaniem i rozpowszechnianiem pism bezdebitowych wspólnie z działaczami Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej, Witold Bednarz w latach 1983 – 1985 był systematycznie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN