Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Mieczysław

Mieczysław Zbigniew Jankowski

ur. w 1937 roku w m. Opypy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Związku w przedsiębiorstwie „Bistyp”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Warszawie Białołęce i Strzebielinku - w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 października 1982 r. (lub wg innych źródeł do 25 października 1982 r.). Po zwolnieniu z internowania aktywnie włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W 1983 r. został zwolniony z pracy w „Bistypie”. 
30 kwietnia 1986 r. został aresztowany w związku z kolportażem niepodległościowych wydawnictw („Kos”, „Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze” i „Sektor”) oraz ulotek namawiających do bojkotu obchodów święta 1 maja. Zwolnienie z Aresztu Śledczego w Grodzisku Mazowieckim nastąpiło w dniu 3 czerwca 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej