Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Skaskiewicz

ur. w 1939 roku w m. Dobryń-Srany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Stefan Skaskiewicz od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (BZPB) „Bieltex”. W czasie stanu wojennego był redaktorem, autorem tekstów i drukarzem pisma „S” BZPB „Bieltex” „Robotnik”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy SB, w wyniku czego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
W latach 1982–1983 koordynował siecią kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie Bielawy. 
W 1983 r. zmuszony przez SB do emigracji, wyjechał do RFN, a w 1984 r. do USA, gdzie m.in. organizował wiece poparcia dla osób represjonowanych w kraju, a także przesyłał do Polski środki finansowe na działalność Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej