Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuś Maciej

Maciej Kuś

ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
W latach 1982-89 zaangażowany w redagowanie podziemnego pisma „Zomorządność”. Uczestnik manifestacji (podczas jednej z nich, w dniu 11 listopada 1983 r. zatrzymany). Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
W związku z zaangażowaniem w rozpowszechnianie druków bezdebitowych, zatrzymany. Po skierowaniu w dniu 27 marca 1984 r. aktu oskarżenia do sądu dla nieletnich, na mocy przepisów amnestyjnych postępowanie umorzono w dniu 25 listopada 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
    • "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", oprac. Z. Solak, J. Szarek we współpracy z H. Głębockim, J. Nowak, A. Rolińskim, Kraków 2005
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011