Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Irzyk Marian

Marian Irzyk

ur. w 1940 roku w m. Markuszowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Marian Irzyk od 1967 r. pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie. W 1980 r organizował niezależne związki zawodowe w rzeszowskich szkołach. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, był członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, nawiązał współpracę z aktywnymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”, uczestniczył w akcjach pomocy rodzinom internowanych członków „Solidarności” organizowanych przez Komitet Pomocy Internowanych przy kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie. Od 1982 r. kolportował podziemne wydawnictwa w ramach działalności w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. W 1989 r. był współinicjatorem reaktywowania NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, był też członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był przesłuchiwany, zastraszany i kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN