Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Orzechowski

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Pracownik Fabryki Części Zamiennych Maszyn Górniczych „Omag” w Oświęcimiu Jesienią 1980 r. inicjator powstania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku.  
W dniu 14 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju, Łupkowie i Rzeszowie - Załężu. Zwolniony w dniu 9 października 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej