Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Orzechowski
ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Pracownik Fabryki Części Zamiennych Maszyn Górniczych „Omag” w Oświęcimiu Jesienią 1980 r. inicjator powstania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku.  
W dniu 14 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju, Łupkowie i Rzeszowie - Załężu. Zwolniony w dniu 9 października 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej