Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karaś Julian

Julian Paweł Karaś

ur. w 1960 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
W latach 1980-1981 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Chełmie. W ramach tej działalności uczestniczył w dyżurach w trakcie pogotowia strajkowego w siedzibie MKZ Regionu Chełmskiego w Chełmskich Zakładach Obuwia. W 1981 r. Pan Julian Karaś podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie gdzie zaangażował się w działalność opozycyjną w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którą kontynuował również w podziemiu po wprowadzeniu stanu wojennego. Był m.in. uczestnikiem strajku studenckiego na tej uczelni, a następnie został oddelegowany do WSK w Świdniku, w celu nawiązania łączności z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Przewoził ze Świdnika do Lublina odezwy i Biuletyny Komitetu, dostarczał listy od członków Komitetu do rodzin oraz przeprowadził do FSC w Lublinie  Danutę Winiarską, członka redakcji „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, która została skierowana do pomocy w organizacji strajku w FSC w Lublinie. Julian Karaś wziął udział w manifestacji 3 maja 1982 r., podczas której kolportował nielegalne wydawnictwa. W 1982 r. Służba Bezpieczeństwa umieściła go na wykazie osób „stanowiących trzon studenckiego ruchu oporu” w Lublinie. Działalność w NZS prowadził co najmniej do 1984 r. Od czerwca do września 1989 r. pracował społecznie na rzecz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków