Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietras Hubert

Hubert Pietras

ur. w 1961 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na Miasteczku Uniwersyteckim UMCS i uczestniczył w drukowaniu ulotek. Za udział w manifestacji na Placu Litewskim z okazji rocznicy niepodległości, w dniu 11.11.1983 r., został zatrzymany na 48 godzin. W latach 1984-1989 był aktywnym działaczem Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” w Lublinie. Zajmował się kolportażem pism: „Niepodległość”, „Notatnik Polityczny”, „ABC” oraz ulotek wydawanych przez oddział. Gromadził i przechowywał w swoim domu materiały i środki do drukowania ulotek, ulotki i wydawnictwa. Uczestniczył w akcjach ulotkowych organizowanych przez L-DP”N” i angażowaniu nowych członków do struktur Lubelskiego Oddziału L-DP”N”. Utrzymywał kontakty z „Solidarnością Walczącą” we Wrocławiu, skąd otrzymywał publikacje do rozpowszechniania w Lublinie. Reprezentował L-DP”N” na spotkaniach z przedstawicielami innych struktur podziemnych. Po podjęciu pracy na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi UMCS w Lublinie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na tej uczelni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
    • „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1980-2000 pod red. Marka Jędrycha, Józefa Kaczora, Aleksandra Padewskiego, Ryszarda Taranko, Lublin 2005