Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gawdzik Wiesław

Wiesław Gawdzik

ur. w 1955 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r. W styczniu 1982 roku objęty został kontrolą operacyjną w związku z ujawnieniem na Wydziale T-2, gdzie pracował, ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. Za swoją działalność został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Poddawany był nękającym przesłuchaniom, osadzony w areszcie JW. za udział w głodówce protestacyjnej. Represyjny charakter miała także wykonywana, przez niego i innych osadzonych w obozie rezerwistów, praca. Roboty, w warunkach surowej zimy, związane były z kopaniem i zasypywaniem dołów oraz wyrównywaniem kolein po czołgach na poligonie. Wiesław Gawdzik i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 3 barakach, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Izolację pogłębiał fakt pozbawienia możliwości otrzymywania korespondencji i wyjścia na przepustki, oraz całkowity zakaz odwiedzin ze strony rodzin i bliskich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013,
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.