Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czechowski Adam

Adam Czechowski

ur. w 1948 roku w m. Strojnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w hucie. Członek Komisji Robotniczej Hutników. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”. Członek Komitetu Ocalenia Solidarności (KOS). 
W dniu 12 maja 1982 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, Kielcach – Piaskach oraz Nowym Łupkowie. Zwolniony w dniu 25 lipca 1982r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej