Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Tadeusz Lubera

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Bogdan Lubera w latach 1978–1980 współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, drukował i prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych: MOWY, Spotkań, NOWej. Od grudnia 1981 r. współpracował z podziemnym pismem „Solidarność Walcząca”, od 1982 r. – z redakcją „Biuletynu Łódzkiego”. W połowie 1982 r. wznowił działalność drukarską. Organizował akcje ulotkowe (m.in. rozrzucanie ulotek z dachów) i lokale dla osób ukrywających się, był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1982–1987 należał do tzw. Grupy Mirosława Michałowskiego, tworzył teksty do prasy podziemnej na temat aktualnej sytuacji w kraju. W maju 1989 r. został przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: