Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Tadeusz Lubera
ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016

Biogram

Bogdan Lubera w latach 1978–1980 współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, drukował i prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych: MOWY, Spotkań, NOWej. Od grudnia 1981 r. współpracował z podziemnym pismem „Solidarność Walcząca”, od 1982 r. – z redakcją „Biuletynu Łódzkiego”. W połowie 1982 r. wznowił działalność drukarską. Organizował akcje ulotkowe (m.in. rozrzucanie ulotek z dachów) i lokale dla osób ukrywających się, był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1982–1987 należał do tzw. Grupy Mirosława Michałowskiego, tworzył teksty do prasy podziemnej na temat aktualnej sytuacji w kraju. W maju 1989 r. został przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji: