Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antkowiak Tadeusz
Tadeusz Adam Antkowiak
ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Tadeusz Antkowiak był działaczem NSZZ "Solidarność" w Zakładach Rowerowych "Romet" w Bydgoszczy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się sporządzaniem i kolportowaniem niezależnych wydawnictw podziemnych. W związku z prowadzoną działalnością został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia 5.11.1982 r. do dnia 3.02.1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Z powodu prowadzonej działalności inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN