Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Goździkowski Andrzej

Andrzej Szczepan Goździkowski

ur. w 1959 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Andrzej Szczepan Goździkowski w styczniu i lutym 1981 r. uczestniczył w proteście studentów łódzkich uczelni, który zakończył się rejestracją Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Następnie przewodniczył łódzkiej organizacji Związku Młodzieży Demokratycznej i wszedł w skład redakcji „Nowszych Dróg” – pisma studenckiego i jednocześnie organu ZMD wydawanego od stycznia do października 1981 r. W dniach 14-15.12.1981 r. wziął udział w strajku studenckim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W stanie wojennym kolportował podziemną prasę i wydawnictwa niezależne. W listopadzie 1982 r. został ukarany grzywną za złożenie przed tablicą poświęconą odzyskaniu niepodległości przy kościele św. Krzyża w Łodzi wiązanki kwiatów z szarfą opatrzoną napisem „Solidarności – Związek Młodzieży Demokratycznej”. Od 1982 r. działał w Radzie Osiedla UŁ, od 1984 r. był jej przewodniczącym i współorganizatorem imprez mających często, oprócz wymiaru społeczno-kulturowego, kształt niezależnej akcji opozycyjnej, w tym festiwalu Łódźstock.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989", red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN