Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Józef Bator

ur. w 1960 roku w m. Sztum
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W dniu 18 grudnia 1981 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim na 1 miesiąc aresztu za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniu 15 grudnia 1981 r. a także za udział w zajściach ulicznych na terenie Gdyni w dniach 16-17 grudnia1981 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z 31 grudnia 1981 r. areszt zamieniono na karę grzywny. Za udział w tym samym strajku jak również w strajku okupacyjnym na terenie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w dniach 14-15 grudnia 1981 r. oraz za udział w zajściach ulicznych na terenie Gdyni w dniach 16-17 grudnia 1981 r. został pozbawiony międzynarodowej książeczki żeglarskiej. Ponadto decyzją Rektora Wyższej szkoły Morskiej w Gdyni w dniu 14 czerwca 1982 r. został skreślony z listy studentów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN