Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szkop Henryk

Henryk Bogdan Szkop

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Henryk Szkop w marcu 1968 r. brał udział w wiecu protestacyjnym na terenie Politechniki Gdańskiej. Uczestniczył w wydarzeniach Grudnia 1970 r. w Gdańsku. Podczas studiów w latach 1974-1978 nawiązał kontakt z przedstawicielami KOR, ROPCiO i RMP uczestnicząc w kolportażu ulotek i druków drugiego obiegu. W sierpniu 1980 r. zorganizował akcję solidarnościową dla poparcia strajkujących stoczniowców. Został wybrany delegatem załogi do MKS w Elblągu. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" bibliotekarzy, był również redaktorem "Biuletynu Informacyjnego". Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie przebywał od 24 grudnia 1981 r. Z uwagi działalność w środowisku opozycyjnym zmuszono go do odejścia z pracy w WBP w Elblągu. Przed wyborami w 1989 r. prowadził kampanię wyborczą na terenie Fromborka na rzecz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN