Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Andrzej Türschmid

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Stefan Türschmid brał udział w strajkach studenckich w marcu 1968 r., w czerwcu był współorganizatorem akcji ulotkowej na łódzkich uczelniach. Jesienią 1968 r. został uczestnikiem konspiracyjnej organizacji niepodległościowej „Ruch”,  w ramach której zaangażował się w przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie materiałów i sprzętu, głównie maszyn do pisania (m.in. w październiku 1969 r. i w styczniu 1970 r.), wykorzystywanych w wydawniczej działalności grupy. Z tego powodu w okresie od 30.07.1970 r. do 31.05.1971 r. był tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Łodzi z 13.09.1971 r. został skazany na 2 lata więzienia, 2000 zł grzywny oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych. W wyniku rewizji Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 25.02.1972 r. obniżył wymierzoną karę do 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz przywrócił skazanemu prawa publiczne, a 17.06.1972 r. wydał postanowienie o jego warunkowym przedterminowym zwolnieniu.
W 1970 r. oraz w latach 1980–1988  Stefan Türschmid podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej