Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rybicki Bogdan

Bogdan Rybicki

ur. w 1955 roku w m. Iłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
W początku lat 80. był zaangażowany w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Iłów. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w konspiracyjnych strukturach Związku. 
Od 1984 r. na terenie miejscowości Stegno w gm. Iłów kolportował niezależną prasę m.in. pisma „Wolny głos Ursusa”, „Wola” oraz inne materiały „Solidarności”. W 1987 r. brał udział w nadaniu dwóch audycji Radia Solidarność w Stegnie oraz w Iłowie.
W 1989 r. na Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” Ziemia Płocka został wybrany skarbnikiem tych struktur.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków