Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gitis Ryszard

Ryszard Antoni Gitis

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Uczestnik protestów studenckich w Krakowie w marcu 1968 r.
Począwszy od 1985 r. działacz krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Wykorzystując pełnioną funkcję zastępcy dyrektora Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego dla Krakowa – Śródmieścia, a potem pracownika Dzielnicowego Zarządu Dróg Publicznych dla Krakowa – Śródmieścia doprowadził do przekazania znacznych ilości papieru oraz innych materiałów poligraficznych, wykorzystanych potem podczas druku wydawnictw KPN. Zajmował się także drukiem i kolportażem wydawnictw drugoobiegowych. Udostępniał mieszkanie przyjeżdżającym do Krakowa członkom KPN z innych ośrodków. 
Uczestnik III Zjazdu KPN w 1989 r. Podczas wyborów w 1989 r. kandydat na posła w Andrychowie z listy wyborczej KPN. Pełnił także funkcję sekretarza komitetu wyborczego KPN w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej