Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Wojciech Skiba
ur. w 1947 roku w m. Czajków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Pan Jerzy Skiba w latach 1981-1989 był zaangażowany w działalność podziemną. Był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarność” przy PZL „Hydral”, gdzie był zatrudniony. 
Kolportował nielegalną prasę oraz zbierał składki na pomoc osobom represjonowanym. Brał udział w akcjach protestacyjnych na terenie PZL „Hydral” oraz organizował przerwy w pracy, za co 13 października 1982 r. został dyscyplinarnie zwolniony. 
Działalność podziemną kontynuował do roku 1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej