Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Lucjan Górecki

ur. w 1970 roku w m. Syców
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016
Biogram
Pan Paweł Lucjan Górecki od 1987 r. był członkiem i aktywnym działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu (MKO znana też jako MAKAO), podziemnej antykomunistycznej organizacji uczniów szkół średnich, założonej w 1985 roku we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach członków organizacji, jako uczeń IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Kolportował na terenie szkoły nielegalne wydawnictwa, w szczególności pismo „Szkoła Podziemna” oraz inne sygnowane przez MKO oraz tzw. „dorosłą opozycję”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, demonstracjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez MKO. W miejscu swojego zamieszkania przechowywał nielegalne wydawnictwa, które następnie dostarczał do kolporterów i konspiracyjnych „magazynów”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • S. Rudka, Poza Cenzurą Wrocławska prasa bezdebitowa 1976-1989, Wrocław 2001.
    • Ł. Kamiński, Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu w latach 1985-1989 [w:] Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015.
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Sokołowska-Pabjan, M. Drozd, W. Krasa, Warszawa 2010.