Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łukasik Henryk
Henryk Łukasik
ur. w 1945 roku w m. Kotuń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Henryk Łukasik brał udział w strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, na terenie Zajezdni Autobusowej Szczecin – Dąbie, w sierpniu 1980 r. 
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Ze względu na swoją działalność został internowany w okresie od 28.08.1982 r. do 01.12.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. 
W 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zajezdni Autobusowej Szczecin – Dąbie. Ponadto był także członkiem Komisji Negocjacyjnej, wyłonionej przez Komitet Strajkowy WPKM Szczecin do rozmów z przedstawicielami dyrekcji zakładu.
W latach 1985-1989 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w WPKM Szczecin. Zajmował się również kolportażem podziemnych pism, m.in. „Termit” oraz „Grot”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

A. Kubaj, "Nie wyrośli z marzeń . Szczecińska podziemna Solidarność", Warszawa 2011.
"Nic tu nie jest nielegalne", red. P. Knap, A. Kubaj, Szczecin 2009.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN