Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wąsik Andrzej

Andrzej Władysław Wąsik

ur. w 1950 roku w m. Rudna Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Andrzej Władysław Wąsik w 1967 r. podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” w Rzeszowie. W 1976 r. podczas wydarzeń radomskich był współinicjatorem solidarnościowych przerw w pracy na Wydziale 53 WSK „PZL-Rzeszów”. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w WSK „PZL-Rzeszów”, był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego. Został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów” oraz przewodniczącym Komisji Wydziałowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został 13.12.1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 24.12.1981 r. Od czerwca 1982 r. działał w Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. W latach 1982-1989 kolportował ulotki i inne wydawnictwa bezdebitowe we współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W sierpniu 1988 r. na spotkaniu z RKW jako przedstawiciel TKZ w WSK „PZL-Rzeszów” podjął decyzję o przejściu do jawnej działalności. W latach 1989-1990 był członkiem Komisji Wydziałowej i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. Wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN