Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krystian Eugeniusz

Eugeniusz Krystian

ur. w 1955 roku w m. Bieruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Pan Eugeniusz Krystian był aktywnym członkiem NSZZ Solidarność od chwili założenia. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, w dniach 15-20 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK Ziemowit w Tychach. Podczas strajku rozdzielał żywność wśród strajkujących, kontaktował się ze strajkującymi w KWK Piast, odczytywał strajkującym nielegalny numer Wolnego Związkowca. Za udział w strajku zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym 16 XII 1981 r.  
Aresztowany 23 XII 1981 r., wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 1 II 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Katowicach i Zakładach Karnych w Raciborzu i Wrocławiu. W dniu 3 IX 1982 r. przerwano odbywanie kary na 6 miesięcy, przerwę wydłużono o kolejne 4 miesiące. Dnia 8 VI 1983 r. ułaskawiony przez Radę Państwa. 
W styczniu 1982 r. wniesiono również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Po zwolnieniu z Zakładu Karnego nadal inwigilowany. 
W 1985 r. wyjechał na stałe do Niemiec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN