Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Aspras Andrzej

Andrzej Aspras

ur. w 1959 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Związany był z ruchem opozycyjnym i niepodległościowym od 1978 roku. Brał wówczas udział w prelekcjach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Kursów Naukowych w Puławach. W kwietniu 1980 roku ustawił wraz z kolegami na cmentarzu puławskim przy ul. Piaskowej krzyż upamiętniający pomordowanych w Katyniu, na którym widniał napis „Pamięci 1940”. Na przełomie lipca i sierpnia 1980 r. rozkolportował wraz z innymi osobami na terenie Puław ulotki ośmieszające igrzyska olimpijskie w Moskwie. Od stycznia 1983 r., będąc już studentem KUL, Andrzej Aspras rozpoczął działalność kolportażową pomiędzy Puławami, a Lublinem, nawiązując współpracę z lokalnymi działaczami struktur podziemnych NSZZ „Solidarność”. Dostarczał do Puław m.in. pismo „Niepodległość” oraz inne wydawnictwa i ulotki związane ze środowiskiem Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, której był aktywnym członkiem. W okresie od 24.11.1981 r. do 7.12.1981 r., w czasie trwania ogólnopolskiego strajku uczelni, wchodził w skład redakcji „Informatora Strajkowego” wydawanego przez Komitet Strajkowy KUL. W ramach działalności w Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” w Lublinie zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw, w tym wydawanych przez Lubelski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” pism: „Niepodległość”, „ABC”. Kolportował wydawane w podziemiu książki i czasopisma na terenie Puław, Lublina i Warszawy, we współpracy z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych organizowanych przez L-DP”N” i pracował przy składaniu wydawanych przez Lubelski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” publikacji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2016
    • M. Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2014
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
    • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: Informator Strajkowy (KUL)