Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Jacek

Jacek Kowalski

ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Jacek Kowalski prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. Był aktywnym działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej, kolporterem i uczestnikiem wielu akcji środowisk opozycyjnych.
Od 1984 roku w ramach RMN kolportował m.in. pisma ,,Feniks’’, ,,Sokół” oraz ,,Szaniec’’. Brał udział w happeningach, akcjach ulotkowo-kolportażowych i malowaniu haseł w miejscach publicznych. W 1985 roku został aresztowany w związku z kolportażem. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim uchylił areszt z wyznaczeniem dwuletniego okresu próby i nałożył karę 5600 zł. Postępowanie zakończono warunkowym umorzeniem.
W 1988 r. wziął udział w strajkach studenckich w Poznaniu, nawiązał również współpracę z działaczami Ruchu Wolność i Pokój. W 1989 r. zaangażował się w inicjatywę ,,Wolne Wybory’’.
Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną pozostawał w stałym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a także objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Pomimo stosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej