Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Grajcarek

ur. w 1950 roku w m. Międzybrodzie Bialskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Zatrudniona w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Krakowie. Wraz z powstaniem struktur NSZZ „Solidarność” członkini związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo zbierała dane o osobach represjonowanych, a następnie brała udział w kolportażu oraz druku wydawnictw podziemnych. Uczestniczyła w wydawaniu podziemnego pisma dla środowisk lekarskich „Acta Medica Cracoviensia Tempora Status Belli”, zaś w latach 1983-89 zaangażowana była w redagowanie „Biuletynu Niezależnej Służby Zdrowia”. 
W 1989 r. uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w ramach podzespołu ds. zdrowia. Wybrana przewodniczącą Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "NSZZ "Solidarność" krakowskiej służby zdrowia. Wspomnienia uczestników" pod red. M. Rybakowa, A. Szczeklika i J. Ciećkiewicza, Kraków 2006