Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Foltzer Marta

Marta Justyna Foltzer

ur. w 1965 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w latach 1982-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Brała udział w przyjmowaniu darów z państw zachodnich, ich segregacji oraz przygotowaniu paczek. Zajmowała się także osobami przywożącymi dary podczas ich pobytu w Polsce.
Ponadto od 1983 r. członkini krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, a od 1986 r. Ruchu „Wolność i Pokój”. Zajmowała się kolportażem wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji (podczas jednej z nich, w dniu 11 listopada 1986 r. zatrzymana i ukarana grzywną).
Będąc studentką historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego brała udział w przygotowaniu w 1986 r. wystawy malarstwa niezależnego, prezentowanej na terenie klasztoru dominikańskiego „W stronę osoby”, zaś w 1987 r. wystawy fotograficznej „Zdjęcie dla Ojca Świętego”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków