Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Popielarski

ur. w 1940 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Zarządu Regionalnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Koninie. Należał do grupy negocjacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu i prowadzącej od 10 grudnia 1981 r. strajk okupacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Z powodu prowadzonej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku, w którym przebywał do 14 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Był jednym z inicjatorów powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zespołu Elektrowni „Konin-Pątnów-Adamów”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN