Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szerkus Eugeniusz

Eugeniusz Tadeusz Szerkus

ur. w 1940 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
W grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy- Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W 1977 r. został aresztowany za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie na 1 rok więzienia, a następnie zwolniony na mocy amnestii. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Stoczni Szczecińskiej. Od jesieni 1980 r. należał do NSZZ ,,Solidarność”. Był współtwórcą Krajowej Federacji Samorządów Pracowniczych, przewodniczącym Federacji w Szczecinie. W 1981 r. z ramienia NSZZ „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniach tzw. Sieci. W sierpniu 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Wolność odzyskał w listopadzie 1982 r. Został zwolniony z pracy. Na mocy orzeczenia Sądu Pracy w Szczecinie został przywrócony na inne stanowisko w grudniu 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN