Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płaczkowski Paweł

Paweł Maciej Płaczkowski

ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2015
Biogram
Od 1983 r. był członkiem komórki Grup Oporu „Solidarni” działającej w Warszawie. W ramach działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem „Pawełek”. W latach 1983-1989 uczestniczył w kolportażu ulotek oraz prasy podziemnej, m.in. „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. Działania te podejmował w ramach GO „Solidarni” oraz we współdziałaniu z Federacją Młodzieży Walczącej. Uczestniczył w akcjach ustawiania w centralnych punktach miasta urządzeń nagłaśniających, tzw. „gadał”, z których odtwarzano nagrane audycje „Radia Solidarność”. W drugiej połowie lat 80. brał udział w emitowaniu audycji Programu II warszawskiego Radia Solidarność, w montażu i zabezpieczaniu nadajników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej