Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górny Marek

Marek Jan Górny

ur. w 1966 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Marek Górny od stycznia do czerwca 1982 r. należał do opozycyjnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu” w Katowicach, mającej na celu drukowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W ramach prowadzonej działalności, Pan Marek Górny zajmował się przede wszystkim zorganizowaniem bazy poligraficznej oraz szkoleniem innych członków ww. grupy w zakresie drukowania ulotek. Nabyta wiedza poligraficzna wyniesiona z VIII  Katowickiej Drużyny Harcerskiej oraz posiadane w swoim mieszkaniu potrzebne środki poligraficzne takie jak: ramka do powielania, farba drukarska, papier czy wałek fotograficzny, znacznie ułatwiły Panu Marku Górnemu wykonywanie wszelkich tego typu zadań. Pierwszą wydrukowaną ulotką nielegalnej organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność” był „Młody Konfederata nr 1” w liczbie 1000 sztuk. 
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Pan Marek Górny znalazł się wkrótce w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze dwukrotnie dokonywali rewizji w miejscu zamieszkania (23 i 24 VIII 1982 r.). Wynikiem ww. przeszukań była konfiskata odnalezionych materiałów bezdebitowych.  
W rezultacie w dniu 26 VIII 1982 r. Pan Marek Górny został tymczasowo aresztowany i skierowany do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII dla Nieletnich wyrokiem z dnia 12 X 1982 r., zwolnił Pana Marka Górnego z ww. zakładu, oddając go jednocześnie pod dozór kuratora sądowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów