Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Drobot Zbigniew
Zbigniew Jan Drobot
ur. w 1942 roku w m. Oszmiana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Był nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wyszkowie. Od 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego regionalnego NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się głównie w pomoc zaopatrzeniową dla osób zwolnionych z pracy. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 stycznia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. W latach 1982-1987 pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej