Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Władysław Kasprzak

ur. w 1953 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Mirosław Kasprzak pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku był  członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. wraz z grupą innych działaczy „Solidarności” brał udział w spotkaniach, na których wspólnie czytano ulotki oraz prowadzono dyskusje na temat sytuacji w kraju. W lutym 1982 r. wspomniana grupa przystąpiła do samodzielnego wytwarzania i kolportowania ulotek o treści wzywającej do oporu przeciwko rygorom stanu wojennego oraz łamaniu podstawowych praw człowieka przez władze PRL. Powyższa działalność została przerwana na skutek działań operacyjnych prowadzonych przez Zarząd WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego.  Mirosław Kasprzak został zatrzymany 23 kwietnia 1982 r., następnego dnia tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Śledztwo prowadziła i przygotowała akt oskarżenia Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni. 15 marca 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił areszt, a 9 sierpnia tegoż roku umorzył postępowanie na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN