Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybylska-Wendt Grażyna

Grażyna Maria Przybylska-Wendt

ur. w 1935 roku w m. Chojnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz członkiem Prezydium Komisji Krajowej. Należała do zespołu redakcyjnego niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” oraz regionalnego pisma „Solidarność Ziemi Płockiej”. Została internowana od 13 grudnia 1981 r. i osadzona kolejno Ośrodkach Odosobnienia przy Zakładach Karnych w Strzebielinku i Bydgoszczy-Fordonie oraz w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi i Darłówku. Po zwolnieniu z internowania 25 marca 1982 r. nadal prowadziła działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 1985 r. kierowała konspiracyjnym zespołem wydającym prasę podziemną w Płocku. W latach 1986-1988 była przewodniczącą Zarządu NSZZ „Solidarność” Organizacji Regionu Płockiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN