Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Jacek

Jacek Mieczysław Jankowski

ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Będąc uczniem II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Poznaniu  w styczniu 1982 r. zainicjował powstanie podziemnej organizacji młodzieżowej o nazwie „Wolność i Równość” (WIR). Zajmował się kolportażem ulotek „Solidarności” i podziemnych wydawnictw (m.in. „Wiadomości Tygodnia”, „Veto”), wykonał również stemple z napisem „Solidarność” i symbolem „Polski Walczącej”, a następnie opieczętował nimi korytarz w II LO. Ponadto wraz z innymi członkami organizacji wziął udział w akcji rozwieszania na terenie szkoły plakatów popierających „Solidarność”. Po ujawnieniu WIR-u przez Służbę Bezpieczeństwa Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu wszczęła śledztwo w trybie doraźnym i zastosowała wobec niego areszt tymczasowy. Został on zatrzymany 30.04.1982 r., a następnie na podstawie dekretu o stanie wojennym oskarżony o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny oraz rozruchy. W dniu 8.07.1982 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie karne ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu i biorąc pod uwagę m.in. młody wiek oskarżonego. Został zwolniony z aresztu 9.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN