Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Goławska Adela
Adela Regina Goławska
ur. w 1927 roku w m. Nakory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

W latach 1979-1989 wielokrotnie uczestniczyła w manifestacjach i uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Konfederację Polski Niepodległej oraz NSZZ „Solidarność” w Siedlcach. W jej domu przechowywano znaczne ilości wydawnictw bezdebitowych i ulotek. Jako żona znanego działacza antykomunistycznego, Zygmunta Goławskiego, była narażona na różnego rodzaju represje, a jej mieszkanie wielokrotnie poddawano przeszukaniom, które znajdowało się pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W trakcie długotrwałych pobytów w więzieniu oraz w okresie internowania Zygmunta Goławskiego pozostawała w trudnej sytuacji finansowej, gdyż jedynym źródłem utrzymania rodziny był prowadzony przez męża prywatny zakład rzemieślniczy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej