Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Breliński Marek

Marek Bogumił Breliński

ur. w 1950 roku w m. Żagań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Marek Breliński uczestniczył w protestach społecznych w marcu 1968 r. i w grudniu 1970 r. W 1980 r. objął funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Gazowniczych w Kaliszu. W 1981 r. podjął pracę w drukarni Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, m.in. przy druku pism niezależnych oraz książek i broszur. Był współodpowiedzialny za kolportaż publikacji niezależnego wydawnictwa NOWa, Zarządu Regionu Gdańskiego i ZR Mazowsze. W listopadzie 1981 r. przystąpił do Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Kaliszu; 21 i 22.11.1981 r. uczestniczył w akcji plakatowania miasta. 14.12.1981 r. wziął udział w przenoszeniu dokumentów i pieniędzy z siedziby ZR Wielkopolska Południowa do klasztoru oo. jezuitów w Kaliszu. W lutym 1982 r. nawiązał współpracę z podziemnym Tymczasowym Komitetem Koordynacyjnym „Solidarność” Wielkopolska Południowa, zajmując się drukiem i kolportażem ulotek i pism podziemnych, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”. W latach 1982–1983 współpracował z Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • G. Schlender, "Marek Breliński" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t. 1, Warszawa 2010