Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Mieczysław

Mieczysław Górski

ur. w 1954 roku w m. Starogard Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Uczestnik protestów studenckich w Gdańsku w marcu 1968 r. oraz manifestacji robotniczych w grudniu 1970 r. 
Jako pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu (ZNTK) jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Wydziałowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Kolporter prasy podziemnej, w tym „Wiadomości Nowosądeckich”. 
W dniu 8 marca 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 6 maja 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Nowym Sączu i Hrubieszowie. W dniu 26 maja 1983 r. warunkowo zwolniony, a następnie odjęty amnestią.
Po uwolnieniu zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Związany z nowosądeckim duszpasterstwem ludzi pracy. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Nowym Sączu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności