Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Iwański Andrzej

Andrzej Iwański

ur. w 1955 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego „POLAM” w Pile, od 1983 r. był aktywnym członkiem „Solidarności Walczącej”. Zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem opozycyjnych ulotek na terenie województwa pilskiego. Jego działalność zwróciła uwagę SB, która w sierpniu 1986 r. wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Podstawą były informacje, że w mieszkaniu małżeństwa Natalii i Andrzeja Iwańskich wykonywane są matryce do produkcji ulotek oraz że przebywał tam działacz podziemnych struktur „Solidarności” w Pile. Dokonano przeszukania w jego mieszkaniu, w wyniku którego zakwestionowano matryce zawierające teksty dwóch ulotek pilskiej „Solidarności”. Został zatrzymany 7.08.1986 r. i osadzony w areszcie, a następnie postawiono mu zarzut, że od połowy 1983 r. do 6.08.1986 r. brał udział w sporządzaniu i rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw zawierających treści "wrogie ustrojowi i porządkowi publicznemu". Areszt uchylono 27.08.1986 r. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Pile z 28.11.1986 r. postępowanie karne zostało umorzone po zmianie prawa, pozwalającej potraktować zarzucany mu czyn jako wykroczenie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN