Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sroczyński Waldemar

Waldemar Sroczyński

ur. w 1960 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W 1982 r. był zatrudniony jako właściciel i kierowca taksówki w Prywatnym Zrzeszeniu Handlu i Usług w Koninie. 
30 października 1982 r. został tymczasowo aresztowany na podstawie postanowienia Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w związku z podejrzeniem, że od sierpnia do października 1982 r. w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechniał na terenie Konina pismo „Azyl Wojenny”, które nie posiadało debiutu komunikacyjnego oraz zdaniem władz zawierało treści mogące wywołać niepokój społeczny, t.j. czyn z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu o stanie wojennym. 
W dniu 9 listopada 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, gdzie był więziony do 5 stycznia 1982 r., kiedy wydano postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych o uchyleniu środka zapobiegawczego.
Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało ostatecznie umorzone przez Prokuraturę 1 marca 1983 r.
W latach 1982-1984 r. Pan Waldemar Sroczyński był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Koninie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej