Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malcherek Marian

Marian Stefan Malcherek

ur. w 1934 roku w m. Przedmieście
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
W 1952 r. w Gdańsku założył konspiracyjną organizację młodzieżową pod nazwą „Tajna Organizacja Patyków”. Z tego powodu w maju 1952 r. został aresztowany i 17 lutego 1953 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na 7 lat więzienia. Od 1978 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Hodowli i Nasiennictwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN