Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Malcherek Marian
Marian Stefan Malcherek
ur. w 1934 roku w m. Przedmieście
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

W 1952 r. w Gdańsku założył konspiracyjną organizację młodzieżową pod nazwą „Tajna Organizacja Patyków”. Z tego powodu w maju 1952 r. został aresztowany i 17 lutego 1953 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na 7 lat więzienia. Od 1978 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Hodowli i Nasiennictwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN